Projekty EU Dodano 27.05.2019

Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kampinosie

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” W sierpniu 2019 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kampinosie”. Gmina Kampinos otrzymała dofinansowanie w wysokości 63 630 zł na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie […]

Projekty EU Dodano 21.01.2019

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos

Gmina Kampinos realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos”. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kampinos. Całkowita wartość projektu: 1 102 046,99 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 796 038,41 PLN Planowane efekty projektu to zwiększenie efektywności energetycznej budynków […]

Projekty EU Dodano 7.03.2018

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos

Gmina Kampinos bierze udział we współfinansowanym z środków UE projekcie – „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.2 – Gospodarka odpadami. Cel projektu: Poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na […]

Projekty EU Dodano 5.03.2018

ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Gmina Kampinos bierze udział we współfinansowanym z środków UE projekcie – „Regionalnym Partnerstwie Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI) Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałania 2.1.1 – E-usługi […]

Projekty EU Dodano 31.10.2017

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice

Gmina Kampinos realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice”. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie potencjalu jednostki OSP Stare Gnatowice poprzez zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz jego wyposażenia dodatkowego (zestaw ratownictwa technicznego, pompa pożarnicza, zestaw ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy). Całkowita wartość […]

Projekty EU Dodano 13.09.2017

Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość

Gmina Kampinos realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość”. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całkowita wartość projektu: 1 019 726,88 […]