Warsztaty fotograficzne

 

Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos gościła p. Annę Plewkę, wykładowcę Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Zajęcia „Młodzi odkrywcy z Kampinosu” były efektem porozumienia o współpracy, które zawarła p. Wójt Monika Ciurzyńska z WSEiZ w Warszawie 1 grudnia 2017 r.

Warsztaty adresowane były do młodzieży z klas VI-VIII i odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej w Kampinosie.

Za udostępnienie sal lekcyjnych oraz użyczenie busa na zajęcia plenerowe w Granicy gorąco dziękujemy p. Dyrektor Renacie Zakowanej.

Liczymy na dalszą współpracę z Uczenią i kolejne twórcze projekty, a młodzież zachęcamy do licznego uczestnictwa w organizowanych warsztatach.

Warsztaty urbanistyczne

 

Właśnie zakończyły się warsztaty urbanistyczne odbywające się w ramach projektu „Młodzi odkrywcy z Kampinosu”. Poprowadziła je p. Izabela Sobierajska, wykładowca Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i obejmował 3 spotkania (26.06, 28.06 i 05.07), po 3 godziny każde.

W zajęciach wzięły udział dzieci z klas 0-3, a celem warsztatów było poznanie miasta poprzez zabawę.

Uczestnicy warsztatów tworzyli styropianowe makiety budynków, ustawiali je na kartonowych planszach, zaznaczając układ drogowy. Niektórzy konstrukorzy działali w pojedynkę, inni tworzyli kompleksy zbiorowe. Pracy towarzyszyła twórcza wrzawa, a kreatywność dzieci i ich zaangażowanie zyskały uznanie instruktorki warsztatów.

Efekty pracy oceńcie Państwo sami.

Konkurs z okazji Dnia Ojca

 

Zapraszamy Dzieci i Młodzież z naszej Gminy do wzięcia udziału w konkursie        z okazji Dnia Ojca. Wystarczy, że rozwiążecie jedną z trzech zagadek literackich, podając tytuł i autora utworu, a słodki upominek trafi w wasze ręce.

Pierwsze 3 osoby, które zadzwonią pod numer 22 7250149 lub przyjdą do Biblioteki  w dniu 22 czerwca, o godz. 13.00 i udzielą poprawnej odpowiedzi, otrzymają od nas zapakowany prezent.

Fragment 1:

„Widząc to ojciec przyniósł mu piernika
I, nic nie mówiąc, drzwi na klucz zamyka.
Zaczął się prosić, płakał Tadeuszek,
A ojciec na to: – Nie więź biednych muszek.
Siedział dzień cały. To go nauczyło:
Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło”.

Fragment 2:

„Tato nie wraca, ranki i wieczory
we łzach go czekam i trwodze:
Rozlały rzeki, pełne zwierza bory
I pełno zbójców na drodze”.

Fragment 3:

„Cezary, który siedział nad ojcem pogrążonym w agonii, a nic mu poradzić nie mógł, przeżywał jakby śmierć własną. Pociąg w przestrzeni pomykał niby w krainę śmierci.
Nieszczęśliwy podniósł ręce pod głowę śpiącego ojca, ażeby mu ulżyć w cierpieniu. Zmorzony męką duszy, zapomniał się od krótkiego snu. Po ocknięciu Cezary nie słyszał już charczeń, świstów i jęków w piersi ojcowskiej.
Gdy ucho jego przypadło do rzężącej przed chwilą piersi, nie usłyszało już bicia serca ani oddechu”.

Zapraszamy do wspólnej zabawy,

Pracownicy Biblioteki  Publicznej  Gminy Kampinos

 


 

 

 

PROJEKT „MŁODZI ODKRYWCY Z KAMPINOSU”

Zapraszamy wszystkie dzieci do skorzystania z letniej oferty zajęć edukacyjnych. Zajęcia będą się odbywały w budynku Szkoły Podstawowej w Kampinosie. Poprowadzą je wykwalifikowani instruktorzy, pracownicy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a rekrutację prowadzi Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego i oświadczenia uczestnika oraz spełnienie kryterium wiekowego. Poszczególne panele edukacyjne są adresowane i dostosowane do odpowiednich grup wiekowych. Liczba Uczestników warsztatów zostanie podana poniżej.

Proponujemy 4 rodzaje warsztatów zróżnicowanych tematycznie:

Warsztaty urbanistyczne:

Adresowane są do dzieci z klas 0-3. Grupa liczy 15 osób.

Terminy zajęć: 26.06; 28.06 i 05.07

Godzina: 11.00 – 14.00

Instruktor: Izabela Sobierajska

Są to warsztaty z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych – makiet budynków:

  • wykonanych w technice 3d – dzieci mają umożliwić poznawanie miasta poprzez zabawę w budowanie jego fragmentów;

  • jednorazowych, wykonanych z kartonu czy styropianu.

Makiety będą ustawione na planszach kartonowych, na których dzieci będą rysowały układ drogowy.

Warsztaty architektoniczne:

dla dzieci z klas IV-VI, grupa 20 osób

Planowane spotkania: 26.06; 28.06 i 05.07

Godziny: 10.00 – 15.00

Instruktor: Karol Szparkowski

Cel zajęć: nauka podstaw projektowania, działanie w grupie

  • budowa konstrukcji ze spaghetti – wieża, most, zamek, itp.

  • baza księżycowa – budowa struktur dmuchanych – wieży obserwacyjnej, stanowiska dowodzenia, messy;

  • budowa modelu budki dla ptaków;

Warsztaty fotograficzne:

młodzież z klas VI-VIII, grupa 10 osób

Terminy warsztatów: 25.06; 27.06; 10.07

Godziny: 10.00 -15.00

Instruktor: Anna Plewka

Spotkanie 1:

Wprowadzenie w obsługę aparatu, budowę lustrzanek i pracę w trybie manualnym, podstawy PS, podstawy adobe PS – obróbka.

W zależności od warunków pogodowych – ćwiczenia z fotografią w plenerze.

Spotkanie 2:

Zajęcia plenerowe temat do wyboru: studium wybranego drzewa, fotografia w ruchu, makrofotografia.

Ciemnia cyfrowa, analiza obrazu, obróbka i wybór ostatecznej wersji do wydruku

Spotkanie 3:

Prezentacja techniki – rzutnik, laptop.

Zajęcia z cyjanotypii – dzieci pracują w warunkach plenerowych, wykorzystują naturalne materiały aby układać kompozycje na wcześniej przygotowanym papierze światłoczułym. Każde dziecko wykona swoją pracę.

UWAGA! Dzieci są proszone o zabranie ze sobą swoich telefonów lub aparatów wraz z kabelkami do ściągania zdjęć. Jeśli to możliwe laptopa.

Warsztaty terenowe:

młodzież z klas VI-VIII, grupa 15 osób

Terminy warsztatów: 04.07; 06.07; 13.07

Godziny: 04.07 i 06.07 9.00-12.00

13.07 12.00-15.00

Instruktorzy: Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz

Zajęcia spójne z programem, który przewidziany jest przez PTTK w celu uzyskania odznaki w stopniu brązowym. Dzieci rozpoznają pomniki przyrody, wiedzą jak są oznaczone, rozpoznają liście, owoce i kwiaty.

Możliwe uzyskanie odznaki. Dzieci prowadzą książeczkę „Tropiciel przyrody”. Koszt książeczki wynosi ok. 2-3 zł, koszt odznaki ok. 10 zł. Osiągnięte sprawności zostaną przez Organizatora poświadczone.

Przewiduje się przeprowadzenie dwóch wycieczek oraz zajęcia w sali.

Wszelkie materiały potrzebne na warsztatach zapewnia Organizator. Rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Wyjątek: chęć zdobycia odznaki na zajęciach terenowych.

Adresatami Projektu są Uczniowie z Gminy Kampinos zamieszkujący obszary wiejskie (par. 4 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie).

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w warsztatach do Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w celu dopełnienia wymogów rekrutacyjnych.

Dzień Dziecka 2018

Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos dziękuje wszystkim Dzieciom i ich Opiekunom  za liczne przybycie na uroczystości związane  z obchodami Gminnego Dnia Dziecka w dniu 30 maja br. przy boisku sportowym  w Kampinosie A.

Obchody tego Święta upłynęły w gorącej atmosferze nie tylko z powodu wysokiej temperatury, ale przede wszystkim  z racji otwarcia toru tubingowego, animacji  i wielu konkursów.

Dziękujemy naszym młodym Czytelnikom, którzy pod namiotem Gminy i Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos wykonywali prace plastyczne oraz młodzieży uczestniczącej w bibliotecznym kalambury.

Zapraszamy na kolejne obchody Dnia Dziecka już za rok.

 

Pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos